3ος Στόχος

Η ενίσχυση, ανάδειξη και προώθηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και των ελληνικών προϊόντων

Ο κόσμος σήμερα αποτελεί μια μεγάλη παγκοσμιωμένη αγορά με αποτέλεσμα κάθε χώρα να πρέπει να ανταγωνιστεί με όλες τις άλλες προκειμένου να εξασφαλίσει το δικό της μερίδιο σε αυτήν.

Ο ανταγωνισμός δεν περιορίζεται μόνο στην προσοχή και το σεβασμό των διεθνών ΜΜΕ, των κυβερνήσεων και των πολιτών άλλων κρατών, αλλά επεκτείνεται κυρίως στον τουρισμό, τις εξαγωγές ή τις επενδύσεις.

Επιδιώκουμε την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και την ανάδειξη κι αξιοποίηση του Made in Greece για τα ελληνικά προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Επιδιώκουμε την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και τη δικτύωση ανάμεσα σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας ώστε να αποτελέσουν τα ελληνικά προϊόντα κι οι υπηρεσίες πρέσβεις του νέου ελληνικού αφηγήματος στο εξωτερικό.