4ος Στόχος

Η ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών και του Εθελοντισμού.

Ενισχύουμε την Κοινωνία των Πολιτών και τον εθελοντισμό επιδιώκοντας την ενεργή συμμετοχή του απανταχού Ελληνισμού στη διαμόρφωση και διαχείριση της ελληνικής ταυτότητας.

Η συνεισφορά όλων των Ελλήνων στο γόνιμο διάλογο θα μας εμπνεύσει και θα μας δεσμεύσει απέναντι στον κοινό στόχο.

Η δημιουργία υποδομών για την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου, η αναβάθμιση του ρόλου της επικοινωνίας και η αξιοποίηση της για την επίλυση μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων, θα παράσχει προστασία από κάθε μορφής δεσποτισμό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό, από όπου κι αν αυτός προέρχεται.