Σχεδιασμός & υλοποίηση διεθνούς roadshow

Σχεδιασμός, προετοιμασία, υλοποίηση κι εποπτεία μετακινούμενης διεθνούς έκθεσης (roadshow) διαρκούς χαρακτήρα στις μεγαλύτερες μητροπόλεις της υφηλίου για:
– την επανασύσταση και την προβολή της νέας εικόνας της Ελλάδας στην Οικουμένη,
– την προώθηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και των ελληνικών προϊόντων,
– την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την προβολή του φυσικού κάλλους της χώρας.

Επιπλέον, η ReGreece θα προχωρά στη σύλληψη, μελέτη, σχεδιασμό, προετοιμασία, συντονισμό, υλοποίηση κι εποπτεία πάσης φύσεως εκθέσεων (κλαδικών, θεματικών κτλ), σταθερής και κινητής μορφής (roadshows), διαρκούς και περιοδικού, μόνιμου κι ημι-μόνιμου χαρακτήρα, αυτοτελών αλλά και στο πλαίσιο άλλων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών διοργανώσεων για την επίτευξη του Σκοπού της και την εξυπηρέτηση πολιτιστικών γεγονότων και Συνεδρίων.