1ος Στόχος

Η διαμόρφωση, ανάδειξη και προβολή της εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό και η διαχείριση του ελληνικού brand

Η πρόσφατη οικονομική και κοινωνική κρίση της χώρας οδήγησε στη συνειδητοποίηση ότι η εικόνα των ξένων για την Ελλάδα και τους Έλληνες είναι στην καλύτερη περίπτωση συγκεχυμένη και στη χειρότερη αρνητική.

Είναι μεγάλη η ανάγκη λοιπόν να αναπτύξουμε ένα νέο επικαιροποιημένο αφήγημα το οποίο θα ξεφεύγει από τις στερεότυπες αντιλήψεις του παρελθόντος και το οποίο θα αποκρούει την αρνητική δημοσιότητα των τελευταίων ετών.

Το αφήγημα αυτό οφείλει να αναδεικνύει στρατηγικά και μακροπρόθεσμα το φυσικό κάλλος του τόπου και την πολιτιστική και πνευματική μας κληρονομιά.

Κι επειδή το brand είναι η εικόνα της ταυτότητας, η έξοδος από την κρίση κι η προσδοκώμενη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας απαιτούν ένα ευδιάκριτο ελληνικό brand που θα διαχωρίζει την Ελλάδα από τις υπόλοιπες χώρες.

Ένα brand το οποίο θα εξυπηρετεί εξίσου όλους τους παραγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας και το οποίο θα στηρίζεται σε στρατηγικό σε βάθος χρόνου.