Επανελληνοποίηση Τώρα!

Η Ελλάδα χρειάζεται μια αναγέννηση, ώστε να επανασυστηθεί στην ανθρωπότητα και την ιστορία

Η κρίση που σοβεί τα τελευταία χρόνια επανέφερε στο προσκήνιο το πρόβλημα της ελληνικής ταυτότητας: της συλλογικής μας αυτοκατανόησης και του τρόπου που μας αντιλαμβάνονται και μας κατανοούν οι άλλοι.
Τί σημαίνει να είναι κανείς Έλληνας σήμερα και τι είναι η σύγχρονη Ελλάδα;
Πρόκειται για μια συζήτηση που απασχολεί τον ελληνισμό συνειδητά και ασύνειδα, δίχως να έχει τελεσφορήσει, καθώς τα απλουστευτικά σχήματα που έχουν προταθεί έως τώρα δεν ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα των καιρών και τις κατακλυσμιαίες αλλαγές που ήδη επήλθαν, αλλά και σε όσες επέρχονται.
Οι συζητήσεις για την ταυτότητα έχουν αναζωπυρωθεί ακριβώς επειδή αυτή δεν είναι δεδομένη, αλλά ούτε και μονοσήμαντη, καθώς συνδυάζει στοιχεία που κληρονομούμε από τους προγόνους μας και στοιχεία που ενσυνείδητα επιλέγουμε.
Η Ελλάδα χρειάζεται μια αναγέννηση, ώστε να επανασυστηθεί στην ανθρωπότητα και την ιστορία.
Σκοπός μας είναι να συνθέσουμε, να ενώσουμε.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι η συγκροτητική ιδέα αυτής της προσπάθειας είναι το κάλλος.