Δημιουργία φόρουμ και κέντρου μελετών

Για τη διαμόρφωση, ανάδειξη και προβολή της εικόνας της Ελλάδας.

Δημιουργία φόρουμ και κέντρου μελετών για:
– τη διαμόρφωση, ανάδειξη και προβολή της εικόνας της Ελλάδας,
– τον προσδιορισμό κι ανάδειξη της ταυτότητας της Ελλάδας,
– την ενίσχυση, ανάδειξη και προώθηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και των ελληνικών προϊόντων κι υπηρεσιών,
– την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προβολή του φυσικού περιβάλλοντος
ως στοιχείων υποδομής για την προώθηση και την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού με τελικό σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση της απασχόλησης.

Ανάπτυξη και προώθηση επιστημονικής, τεχνολογικής, κοινωνιολογικής, οικονομικής και πολιτιστικής γνώσης όλων των μορφών και όλων των επιπέδων για την ανάδειξη του πνευματικού πλούτου της Ελλάδας:
– ανάπτυξη διεθνών σχέσεων στη βάση της διαπολιτισμικότητας.
– ανάπτυξη πολιτιστικού δικτύου δημιουργών στο χώρο των τεχνών και του πολιτισμού.
– δημιουργία και υποστήριξη χώρων πολιτισμού.
– ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς που προκύπτει από την ερασιτεχνική πνευματική δημιουργία.
– ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής έκφρασης.

Παράλληλα, η ReGreece θα υλοποιεί δράσεις περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ευαισθητοποίησης για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς και συνέδρια, φεστιβάλ, ψηφιοποίηση οικολογικού και πολιτιστικού περιεχομένου, πολιτιστικές εκδηλώσεις και επιμέρους δράσεις σε έργα υποδομής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.