2ος Στόχος

Η ανάδειξη του ελληνικού κάλλους ως μέσο επανασύστασης της Ελλάδας στην Οικουμένη.

Η Ελλάδα χρειάζεται μια αναγέννηση, ώστε να επανασυστηθεί στην ανθρωπότητα και την ιστορία. Σκοπός μας είναι να συνθέσουμε, να ενώσουμε.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι η συγκροτητική ιδέα αυτής της προσπάθειας είναι το κάλλος.

Ο ελληνισμός, από τις απαρχές του μέχρι και σήμερα, συνέχεται και εμφορείται από το κάλλος: ως καθαυτό ωραίο και ως αισθητική του τρόπου.
Είναι η μόνη ιδέα, το μόνο αίτημα, από το οποίο ο ελληνισμός δεν παραιτήθηκε ποτέ στην ιστορική του διαδρομή.
Η αναλογία, η μορφή, η χάρη και το φως είναι τα τέσσερα στοιχεία που συνιστούν το κάλλος.
Το ελληνικό τοπίο είναι κάλλος.

Το κάλλος δεν υπάρχει δίχως φως, καθώς το φως επιτρέπει στο κάλλος να διαχέεται στον κόσμο και να γίνεται αντιληπτό από τον άνθρωπο.
Συνάμα, η γνώση είναι φωτισμός, το πνεύμα είναι φως και κάλλος.

Ίδιον της ελληνικής ταυτότητας είναι και η αισθητική του τρόπου: από τις άπειρες εκδοχές της ανθρώπινης δράσης άριστη είναι εκείνη στην οποία συνδυάζεται το αγαθό με το ωραίο.
Ο ανθρωπισμός είναι στην πραγματικότητα η αξεδιάλυτη ένωση αγαθού και ωραίου.
Το κάλλος είναι αναβιβαστικό σε όλα τα επίπεδα του βίου, ατομικού και δημοσίου και αποτελεί την απάντηση σε όλα τα προβλήματα της ελληνικής πραγματικότητας καθώς αυτά οφέιλονται στην έλλειψη αισθητικής, του ωραίου και του τρόπου.

Το κάλλος ως brand δεν αφορά καμιά άλλη χώρα και καμιά άλλη χώρα δεν μπορεί να το κατοχυρώσει στην συνείδηση της ανθρωπότητας και την ιστορία.

Η ολιστική αισθητική αποτελεί την υπερβατική απάντηση που μπορεί να ενώσει τους Έλληνες απανταχού Γης, να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητα, να καταστεί το nation brand, να γίνει η υπερβατική πρόταση του 21ου αιώνα.